Maalivahtipelin kehitys – mihin ollaan menossa tietääkö kukaan?

Maalivahtipelin kehitys – mihin ollaan menossa tietääkö kukaan?

17.11.2020 Yleinen 8

Teksti: Jouni Antila • maalivahtivalmentaja • 4GOALIES

“Jääkiekko on kehittynyt ja maalivahtipeli on muuttunut”. Tämän lauseen kuulee lähes aina ensimmäisenä, kun puhutaan jääkiekosta ja maalivahtipelistä. Mikä siinä on oikeasti muuttunut ja minkä takia muutoksia on tullut? Onko kaikki muutokset olleet maalivahtipeliä kehittäneitä ja miten muutoksiin on osattu reagoida? Nämä ovat asioita, joista varmasti on yhtä monta mielipidettä, kun on keskusteluun osallistujiakin. Mistä mediassakin käydyssä keskustelussa suomalaisen maalivahtituotannon tasosta oikeasti oikein on kyse?

Aloittaessani omaa uraani niin maalivahtivalmentajana kuin Jääkiekkoliiton aluekouluttajanakin, 90-luvun puolivälissä, silloinen aluekouluttajakollegani, entinen huippuvahti ja loistava maalivahtivalmentaja Jorma Valtonen sanoi, että ei maalivahdin tehtävä ole muuttunut mihinkään siitä, kun hän itse aloitti pelaamisen. Eikä se todellisuudessa ole muuttunut vieläkään mihinkään. Maalivahdin toimenkuva on aina ollut ja on edelleen sama – estää kiekon meno maaliin. Maalivahdit ovat tietysti taidollisesti kehittyneet, maalivahtien varusteet ovat kokeneet huikean kehityksen ja pelin asettamat vaatimukset maalivahteja kohtaan ovat muuttuneet. Siitä huolimatta edelleenkin maalivahdin tärkein tehtävä on estää kiekon maaliin meno.

Kokonaiskuva – huipulle tai sitten ei

Maalivahtipeli on iso kokonaisuus, jota voidaan verrata vaikka nelijalkaiseen jakkaraan. Jakkaralla on neljä tukijalkaa (fysiikka, tekniikka, pelitaidot ja henkiset ominaisuudet) joiden tasapaino keskenään ratkaisee sen kuinka hutera tai vahva pohja maalivahdin kehittymiselle on olemassa. Hyvä fyysinen kunto ja vahva pelikäsitys eivät riitä, jos teknisessä osaamisessa tai henkisessä valmiudessa on puutteita. Vahva tekninen osaaminen tai henkinen vahvuus eivät myöskään yksistään riitä, jos fysiikka ja pelikäsitys eivät ole samalla tasolla. Lisäksi tukevalla tuolilla on oltava myös vahva istuin, eli maalivahdin oma TAHTO kehittyä ja HALU päästä huipulle.

Kokonaiskuvan ymmärtäminen on oikeastaan koko maalivahtipelin, ja samalla myös maalivahtivalmennuksen suurin mahdollisuus tai kompastuskivi. Suomessa on totuttu siihen, että suomalainen maalivahtipeli on maailmankuulua ja maajoukkueemme pärjäävät kansainvälisissä koitoksissa turvaten vahvaan maalivahtipeliin. Tämä käsitys on kuitenkin hiukan vääristynyt, kun aletaan tarkemmin tutkia suomalaisen maalivahtipelin nykytilaa ja esimerkiksi kulunutta viimeistä 10 vuotta. Kokonaiskuvan katoaminen on aiheuttanut suomalaisessa maalivahtituotannossa taantumakauden ja ajanut tekemään selkeitä virheitä, kun arvioidaan maalivahteja tai maalivahtipeliä.

Kokonaiskuvan vaaliminen maalivahtivalmennuksessa unohdettiin Suomessa 2000-luvun alkupuolella. Sen seurauksena katosi maalivahdeiltamme tuo nelijalkaiseen jakkaran tukevuus, joka suomalaisessa maalivahtipelissä oli ollut kaiken tukijalka. Samalla hyväksyttiin ”ikään kuin vahingossa” myös harjoittelussa vaatimustason laskeminen – valitettavasti. Eikä asia ole vieläkään korjaantunut, vaikka pientä parantumista onkin havaittavissa.

Mistä kaikki sai alkunsa?

2000-luvun alkupuolella maalivahtipelin perustekniikoissa tapahtui muutoksia. Kyse oli alkuun lähitilannepelaamiseen kehitetystä torjuntatekniikasta, joka kuitenkin sai isot mittasuhteet, kun siitä alettiin jatkojalostaa ja luoda maalivahdeille kokonaan uudenlaista pelitapaa – eräänlaista “patenttitorjuntaa” kaikkeen. Samalla kuitenkin unohtui tuo kokonaiskuvan ymmärtäminen ja kysymykset mitä tehdään, milloin ja miksi? Vähemmälle huomiolle jäi myös suuri osa niistä teknisistä vaatimuksista, jotka olivat olleet suomalaisen maalivahtipelin kulmakiviä vuosikymmeniä.  Hyvä luistelu- ja liikkumistaito, hyvät perustekniikat sekä vahva kiekkokontrolli.

Uuden pelitavan leviäminen kentille toi tullessaan maalivahtien luistelu- ja liikkumistaidon, sekä perustekniikoiden heikkenemisen. Samalla ”pienikokoisten” maalivahtien urat lyötiin lyttyyn jo varhaisessa vaiheessa pikku junioreissa, vain yksittäisen pelitavan aiheuttamien peitto-ongelmien takia. Ei haluttu edes antaa mahdollisuutta vaihtoehtoiselle pelitavalle. Suomeenkin alettiin luomaan maalivahtien sukupolvea, joka oli iso kokoinen ja hyvä pelaamaan polvillaan. Samalla heillä oli kuitenkin suuria puutteita luistimilla liikkumisessa, eri torjuntatekniikoissa, kiekon kontrolloinnissa ja mailapelissä. Puutteet kuitenkin ”annettiin anteeksi” kunhan olit riittävän iso ja peittävä.

Vaatimustaso teknisen osaamisen osalta laski ja kaikista maalivahdeista pyrittiin rakentamaan samanlaisia ”patentti torjunnoilla” pelaavia passiivisia ”robotteja”. Välillä kun seurasi maalivahtien valmennusta tuntui, että ainoa palaute maalivahdeille oli ”pidä paketti kasassa”!

Eikö maalivahdin enää tarvinnutkaan olla hyvä liikkuja luistimilla? Eikö perustorjuntatekniikoiden harjoittelussa enää tavoiteltukaan automaatiotason saavuttamista? Mihin katosi suomalaisen maalivahtivalmennuksen oma ylpeys? Mihin katosi se korkea ammattitaito, josta olimme tunnettuja? Ja mihin katosi se korkea vaatimustaso, jota oli aina vaadittu?

Samalla maalivahtipelistämme katosi luovuus ja maalivahdeilta kyky lukea peliä sekä haastaa pelaajaa tarvittaessa. Tukevasta nelijalkaisesta jakkarasta oli tullut kiikkerä ja keikkuva ”klabikasa”. Pahinta oli kuitenkin, että samalla suomalainen jääkiekko tuhosi monta lahjakasta nuorta, joilla olisi ollut VAKAA JAKKARA jo olemassa. Nämä lahjakkaat, monesti myös varsin urheilulliset ja luonteeltaan oikean tyyppiset nuoret ”uhrattiin pelitavan tai fyysisen koon” uhreina. Todellisuudessahan he olivat ymmärtäneet maalivahtipelin kokonaiskuvan oikein ja olivat rakentaneet osaamistaan laajan teknisen osaamisen varaan – aivan kuten olisi pitänytkin. Ei yksittäisen torjunnan päälle rakennettuun pelitapaan.

Kun samaan aikaan seurojen harrastusmahdollisuudet siirtyivät pelkästään jäähallien varaan, koettiin maalivahtien harrastajamäärissä iso pudotus. Harrastajamäärien putoaminen aiheutti myös maalivahtien keskinäisen kilpailutilanteen heikentymisen. Tässä vaiheessa olisi suomalaisessa maalivahtivalmennuksessa pitänyt tapahtua herääminen. Näin ei kuitenkaan käynyt ja nyt korjaamme satoa sen pohjalta.

Katetta sanoille on, jos halutaan vain myöntää

Nyt tietysti on helppo sanoa, että onhan meillä ollut paljon hyviä maalivahteja nytkin. Niin onkin, se on aivan totta. Kysymys kuuluukin, olisiko meillä ollut mahdollisuus tuottaa enemmän ja vieläkin parempia maalivahteja tällä välillä? Saimme hyviä maalivahteja kyllä, mutta todelliset huiput jäivät tulematta ja laaja taso jäi toteutumatta. Se on vain kylmä fakta.

Katsotaan vaikka suomalaisia, viime aikoina vastuuta kantaneita, NHL maalivahteja. Näitä maalivahteja ovat mm. Pekka Rinne, Tuukka Rask, Antti Niemi, Niklas Bäckström, Kari Lehtonen ja Karri Rämö. Kaikki vielä ns. ”vanhan koulukunnankin” läpi käyneitä, mutta myös V-pelin opetelleita. Tämän jälkeen ei ole uusia vastuulliseen rooliin päässeitä suomalaisvahteja juuri tullutkaan, lukuun ottamatta erittäin piristävää poikkeusta Juuse Sarosia.  Siitä voidaankin sitten olla montaa mieltä, onko Juuse enemmän ”vanhan koulukunnan” vai ”patenttipelaamisen” kasvatti. Itse olen sitä mieltä, että hän on prototyyppi nykyaikaisesta maalivahdista. Uuden sukupolven maalivahdista, joka on taas saanut mahdollisuuden rakentaa OMA JAKKARANSA tukevaksi omien vahvuuksiensa kautta. Aivan kuten ”vanhan koulukunnan” maalivahdit aikanaan. Hän on saanut mahdollisuuden opetella erilaiset (myös uusimmatkin) torjuntatekniikat, unohtamatta hyvää luistelu- ja liikkumistaitoa. Hänelle on annettu tekniset valmiudet, samalla kun hänelle on annettu vapaus itse ratkaista pelitapansa tilannekohtaisesti pelitilanteessa. Juusen kaltaisia kavereita meillä voisi olla enemmänkin, jos kokonaiskuva ei olisi hukkunut.

Mihin nyt suunnataan…

Kymmenen vuoden taantuma on toivottavasti hiljalleen taittumassa. Nyt on havaittavissa selkeitä viitteitä paluusta oikeaan suuntaan.  Luistelu- ja liikkumistaidot ovat taas alkaneet kiinnostaa. Samoin maalivahdin aktiivisempi rooli ja pelin kontrollointi ovat selkeästi nostettu esiin. Uusi iso työsarka on nyt maalivahtien perustekniikoiden ja pelikäsityksen kehittämisessä. Ne ovat valitettavasti päässeet aika huonolle tasolle. Tulevien kausien suurimmat haasteet tulevatkin olemaan maalivahtivalmentajien ammatillisessa osaamisessa ja maalivahtien sitoutumisessa kovaan harjoitteluun. Onko meillä riittävästi maalivahtivalmentajia, joilla on todellista osaamista luistelu-, liikkumistaitojen, perustorjuntojen ja pelikäsityksen opettamiseen? Miten tähän haasteeseen kyetään vastaamaan seuroissa? Panostus maalivahtivalmennukseen vaatii sekä seuroilta, että maalivahtivalmentajilta paljon. Se vaatii maalivahtien erikoisharjoittelun nostamista keskiöön aivan samalla tavalla, kun pelaajien osalta on jo tehty mm. luistelun ja laukomisen osalta. Se vaatii taloudellisia, valmennuksellisia ja olosuhteellisia panostuksia seuroilta. Maalivahtien erikoisharjoittelulle on löydyttävä resurssit niin olosuhteiden kuin valmennuksenkin osalta. Töitä on tehtävä paljon. Enää kun meillä ei ole varaa uhrata yhtään nuorta maalivahtia sen paremmin koon, pelitavan tai puutteellisten resurssien takia.

Maalivahtivalmennuksessahan on kysymys persoonan kehittämisestä ja ohjaamisesta. Yksikään seura tai valmentaja ei pysty tekemään maalivahdista huippuvahtia. Pilaamaan kuitenkin pystyy, jos ei ymmärretä, tai haluta ymmärtää, KOKONAISKUVAA. Seura tai mv-valmentaja voi auttaa, antaa toimintamalleja, opettaa harjoittelua ja tekniikoita, mutta pelitilanteessa päätökset tekee aina maalivahti itse. Näin se on ja näin sen PITÄÄKIN OLLA. Jääkiekko kun on siitä ihmeellinen peli, että kahta täysin samanlaista tilannetta ei peleissä maalivahdille tule ikinä. Silloin maalivahdilla on oltava kyky tulkita tilanteita ja valita itselleen oikea tapa toimia. Sen päätöksen perustana on aina oltava maalivahdin oma toimenkuva – ESTÄÄ KIEKON MENEMINEN MAALIIN. Mitä enemmän maalivahdilla on teknisiä valmiuksia ratkaista tilanteita erilaisilla tekniikoilla, sitä paremmat lähtökohdat hänellä on rakentaa itselleen TUKEVA JAKKARA, joka kannattelee tulevaisuudessakin. Tämä asia pitäisi olla myös kaikille maalivahdeille ja maalivahtivalmentajille kristallin kirkkaasti mielessä. Maalivahtien jakkaran rakentamisessa tarvitaan resurssien luojaksi seuraa ja ohjaajaksi maalivahtivalmentajaa.

Seura ja maalivahtivalmentaja voivat ohjata ja auttaa maalivahtejaan eteenpäin. Luoda heille mahdollisimman kova ja rehellinen kilpailutilanne, joka samalla työntää heitä eteenpäin ja auttaa kehittymään. Liian monessa juniorijoukkueessa toiminta on selkeästi (syystä tai toisesta) rakennettu ns. ykkösmaalivahdin varaan. Tätä mallia huomattavasti paremmat ja varmemmat kehittymismahdollisuudet saataisiin, jos joukkueeseen voitaisiin luoda reilu kilpailutilanne vähintään kahden maalivahdin kesken. Silläkin “riskillä”, että joku lupaava maalivahti lähte hakemaan “vihreämpää ruohoa” aidan takaa. Keskinäinen kilpailu johtaisi väistämättä kaikkien kehittymiseen. Samalla turvattaisiin seuran tilanne pitkällä aikavälillä varmemmin kuin sijoittamalla kaikki yhteen koriin.

Maalivahtien olisi hyvä itsekin ajatella asiaa hieman uudella tavalla. Junnujoukkueen “sopimuspohjainen ykkösmaalivahdiksi nimeäminen” voi jopa katkaista koko oman urakehityksen tuudittamalla liian varmaan tulevaisuuteen. Odotukset ja vaatimukset kyllä kasvavat, mutta eteenpäin työntävä motivaatio saattaakin helposti laskea. Reilu joukkueen sisäinen kilpailutilanne onkin paras motivaation lähde ja kehitystä eteenpäin työntävä voima. Samalla joukkueen maalivahdit voivat tukea ja auttaa toisiaan kehittymisessä. Sillä saavutetaan, kaikki osatekijät huomioon ottaen, paljon parempia tuloksia kun ”pelaamalla” kaikki yhden kortin varaan.          

Kansainvälinen kilpailukin kovenee koko ajan. Jos haluamme päästä siihen uudelleen mukaan on nyt laitettava haalarit päälle ja aloitettava työnteko uudelleen. Talkoisiin pitää osallistua ja sitoutua kaikkien mukana olevien (liitto, seurat, maalivahtivalmentajat, maalivahdit ja vanhemmat). Syyllisten etsimiseen ja tekosyiden keksimiseen ei enää kannata hukata energiaa. Kaikki voimavarat pitää keskittää siihen, miten voimme muuttaa tilanteen paremmaksi huomiseksi.

 

8 Responses

 1. I was more than happy to discover this site. I wanted to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely really liked every little bit of it and I have you book-marked to look at new information in your website.

 2. Greetings! Very useful advice in this particular article! Its the little changes that will make the biggest changes. Thanks for sharing!

 3. A motivating discussion is definitely worth comment. Theres no doubt that that you need to write more on this subject matter, it may not be a taboo matter but generally folks dont discuss such subjects. To the next! Kind regards!!

 4. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day. Its always exciting to read articles from other writers and practice a little something from other sites.

 5. An interesting discussion is definitely worth comment. I believe that you ought to write more on this topic, it may not be a taboo matter but usually people dont speak about such subjects. To the next! Cheers!!

 6. Here’s more on the Fort Escort GT from 1989 and the way much one coulpd be worth right
  now. He is the one to guide your path by means of the probldm and will resolve
  it as soon as attainable. Intimacy ends in being your system stress-free nevertheless it is possible do so
  discovered at entrance among people, andd soo the best possibility is actually queens
  escorts. We bbe sure that the fortress escorts display extra of their persoknality and
  describe their skills to draw their bio-savvy males. Escorts in Lonxon are very snug in consorting
  lonely maales during London strolling tours. You
  mayy go to each page at thiis site to have a look
  at all forms of professional escorts. Their sizzling look easily persuades you to hug them along with your arms.
  Fromm the London Eye to the Madame Tussauds Museum, all the should-see London sights they know just like tthe back of their hands.
  It’s wonderful that you simply dscovered my website and elected me too know!
  This website provides you provocative women’s quick at home or
  just at any place you’ll.

  my homepage … https://nanadiamond.com/city/Discreet-apartments-in-Nahariya.php

 7. But I don’t assume that’s precisely what most of mmy shoppers come
  to see me for. But that is vital, no matter what it is you
  assume you are doing. I’d get oher individuals as a result of nobody therapist,
  irrespective of how good, appears to clear every
  register andd clean each window. It gets regularly worse, until in the future I
  wake up realizing, “damn it, I want a massage! Making an appointment at a massage salon is not something you do every day. People searching for therapeutic massage oils also needs to take their time to ascertain whether the company that sells the therapeutic massage oil makes use of any harmful merchandise when making the oil. Sanyo takes the strategy of developing a particular know-how and then making that out there in every of its fashions. Normally in a SPA, the therapist starts with your shoulder and back then strikes your body. Wait a couple of minutes, then rinse clean. Water is required to scrub OUT TOXINS. I encourage individuals, together with my regulars, to go out and get massage from more than only one person. Someone who bills herself as a “deep tissue therapist” might be one who isn’t afrad to make use of quite a lot of stress, which will be a very good thing or a nasty factor, depending on how sensitive her arms are and good she is at studying the body.

  Here is my homepage … https://happy-valentines-day-2014.com

 8. nikkirain.com sanoo:

  By and by we should always get into how to provide extraordinary body rubs.
  The principle activity off aromatherapy is the intake of top of the
  range important oils in the human body. Aromatherapy anti cellulite leg therapeutic massage – itt requires 30 min.
  Full bldy massage with a hot stone therapy requires oil to spor iin givcing relaxation to the shoppers.

  That’s why it is widely utilized in massages that contain utilizing repetitive movements and sweeping your physique.
  Thatt is one motivation behind why I love rubs. It’s rich in antioxidants and one amng the right olive oils for infants.
  Because these oils don’t share a common consistency wth the oils that individuals normally expertise, they are not uncomfortable or unsettling
  when used directly on the skin. These muscles are the upper
  Trapezius, Levator Scapulae, occipital extensors and Scalenes.

  Another benefit oof staying hydrated is thwt ykur muscles will kewep pliable making iit easier
  for the masseuse to work upon! Neither will the masseuse respect the thought of servicing a drunken consumer.
  You could make sur that yoou rent a masseur who has a transparent idea about how to
  speak with the shoppers. Being able to speak nicely with tthe shoppers can be sure that the masseur is able to
  pick up their needs and act accordingly to make each session a
  cherished one.

  Alsoo visit my website – nikkirain.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *