Maalivahtipelin kehitys – mihin ollaan menossa tietääkö kukaan?

Maalivahtipelin kehitys – mihin ollaan menossa tietääkö kukaan?

17.11.2020 Yleinen 22

Teksti: Jouni Antila • maalivahtivalmentaja • 4GOALIES

“Jääkiekko on kehittynyt ja maalivahtipeli on muuttunut”. Tämän lauseen kuulee lähes aina ensimmäisenä, kun puhutaan jääkiekosta ja maalivahtipelistä. Mikä siinä on oikeasti muuttunut ja minkä takia muutoksia on tullut? Onko kaikki muutokset olleet maalivahtipeliä kehittäneitä ja miten muutoksiin on osattu reagoida? Nämä ovat asioita, joista varmasti on yhtä monta mielipidettä, kun on keskusteluun osallistujiakin. Mistä mediassakin käydyssä keskustelussa suomalaisen maalivahtituotannon tasosta oikeasti oikein on kyse?

Aloittaessani omaa uraani niin maalivahtivalmentajana kuin Jääkiekkoliiton aluekouluttajanakin, 90-luvun puolivälissä, silloinen aluekouluttajakollegani, entinen huippuvahti ja loistava maalivahtivalmentaja Jorma Valtonen sanoi, että ei maalivahdin tehtävä ole muuttunut mihinkään siitä, kun hän itse aloitti pelaamisen. Eikä se todellisuudessa ole muuttunut vieläkään mihinkään. Maalivahdin toimenkuva on aina ollut ja on edelleen sama – estää kiekon meno maaliin. Maalivahdit ovat tietysti taidollisesti kehittyneet, maalivahtien varusteet ovat kokeneet huikean kehityksen ja pelin asettamat vaatimukset maalivahteja kohtaan ovat muuttuneet. Siitä huolimatta edelleenkin maalivahdin tärkein tehtävä on estää kiekon maaliin meno.

Kokonaiskuva – huipulle tai sitten ei

Maalivahtipeli on iso kokonaisuus, jota voidaan verrata vaikka nelijalkaiseen jakkaraan. Jakkaralla on neljä tukijalkaa (fysiikka, tekniikka, pelitaidot ja henkiset ominaisuudet) joiden tasapaino keskenään ratkaisee sen kuinka hutera tai vahva pohja maalivahdin kehittymiselle on olemassa. Hyvä fyysinen kunto ja vahva pelikäsitys eivät riitä, jos teknisessä osaamisessa tai henkisessä valmiudessa on puutteita. Vahva tekninen osaaminen tai henkinen vahvuus eivät myöskään yksistään riitä, jos fysiikka ja pelikäsitys eivät ole samalla tasolla. Lisäksi tukevalla tuolilla on oltava myös vahva istuin, eli maalivahdin oma TAHTO kehittyä ja HALU päästä huipulle.

Kokonaiskuvan ymmärtäminen on oikeastaan koko maalivahtipelin, ja samalla myös maalivahtivalmennuksen suurin mahdollisuus tai kompastuskivi. Suomessa on totuttu siihen, että suomalainen maalivahtipeli on maailmankuulua ja maajoukkueemme pärjäävät kansainvälisissä koitoksissa turvaten vahvaan maalivahtipeliin. Tämä käsitys on kuitenkin hiukan vääristynyt, kun aletaan tarkemmin tutkia suomalaisen maalivahtipelin nykytilaa ja esimerkiksi kulunutta viimeistä 10 vuotta. Kokonaiskuvan katoaminen on aiheuttanut suomalaisessa maalivahtituotannossa taantumakauden ja ajanut tekemään selkeitä virheitä, kun arvioidaan maalivahteja tai maalivahtipeliä.

Kokonaiskuvan vaaliminen maalivahtivalmennuksessa unohdettiin Suomessa 2000-luvun alkupuolella. Sen seurauksena katosi maalivahdeiltamme tuo nelijalkaiseen jakkaran tukevuus, joka suomalaisessa maalivahtipelissä oli ollut kaiken tukijalka. Samalla hyväksyttiin ”ikään kuin vahingossa” myös harjoittelussa vaatimustason laskeminen – valitettavasti. Eikä asia ole vieläkään korjaantunut, vaikka pientä parantumista onkin havaittavissa.

Mistä kaikki sai alkunsa?

2000-luvun alkupuolella maalivahtipelin perustekniikoissa tapahtui muutoksia. Kyse oli alkuun lähitilannepelaamiseen kehitetystä torjuntatekniikasta, joka kuitenkin sai isot mittasuhteet, kun siitä alettiin jatkojalostaa ja luoda maalivahdeille kokonaan uudenlaista pelitapaa – eräänlaista “patenttitorjuntaa” kaikkeen. Samalla kuitenkin unohtui tuo kokonaiskuvan ymmärtäminen ja kysymykset mitä tehdään, milloin ja miksi? Vähemmälle huomiolle jäi myös suuri osa niistä teknisistä vaatimuksista, jotka olivat olleet suomalaisen maalivahtipelin kulmakiviä vuosikymmeniä.  Hyvä luistelu- ja liikkumistaito, hyvät perustekniikat sekä vahva kiekkokontrolli.

Uuden pelitavan leviäminen kentille toi tullessaan maalivahtien luistelu- ja liikkumistaidon, sekä perustekniikoiden heikkenemisen. Samalla ”pienikokoisten” maalivahtien urat lyötiin lyttyyn jo varhaisessa vaiheessa pikku junioreissa, vain yksittäisen pelitavan aiheuttamien peitto-ongelmien takia. Ei haluttu edes antaa mahdollisuutta vaihtoehtoiselle pelitavalle. Suomeenkin alettiin luomaan maalivahtien sukupolvea, joka oli iso kokoinen ja hyvä pelaamaan polvillaan. Samalla heillä oli kuitenkin suuria puutteita luistimilla liikkumisessa, eri torjuntatekniikoissa, kiekon kontrolloinnissa ja mailapelissä. Puutteet kuitenkin ”annettiin anteeksi” kunhan olit riittävän iso ja peittävä.

Vaatimustaso teknisen osaamisen osalta laski ja kaikista maalivahdeista pyrittiin rakentamaan samanlaisia ”patentti torjunnoilla” pelaavia passiivisia ”robotteja”. Välillä kun seurasi maalivahtien valmennusta tuntui, että ainoa palaute maalivahdeille oli ”pidä paketti kasassa”!

Eikö maalivahdin enää tarvinnutkaan olla hyvä liikkuja luistimilla? Eikö perustorjuntatekniikoiden harjoittelussa enää tavoiteltukaan automaatiotason saavuttamista? Mihin katosi suomalaisen maalivahtivalmennuksen oma ylpeys? Mihin katosi se korkea ammattitaito, josta olimme tunnettuja? Ja mihin katosi se korkea vaatimustaso, jota oli aina vaadittu?

Samalla maalivahtipelistämme katosi luovuus ja maalivahdeilta kyky lukea peliä sekä haastaa pelaajaa tarvittaessa. Tukevasta nelijalkaisesta jakkarasta oli tullut kiikkerä ja keikkuva ”klabikasa”. Pahinta oli kuitenkin, että samalla suomalainen jääkiekko tuhosi monta lahjakasta nuorta, joilla olisi ollut VAKAA JAKKARA jo olemassa. Nämä lahjakkaat, monesti myös varsin urheilulliset ja luonteeltaan oikean tyyppiset nuoret ”uhrattiin pelitavan tai fyysisen koon” uhreina. Todellisuudessahan he olivat ymmärtäneet maalivahtipelin kokonaiskuvan oikein ja olivat rakentaneet osaamistaan laajan teknisen osaamisen varaan – aivan kuten olisi pitänytkin. Ei yksittäisen torjunnan päälle rakennettuun pelitapaan.

Kun samaan aikaan seurojen harrastusmahdollisuudet siirtyivät pelkästään jäähallien varaan, koettiin maalivahtien harrastajamäärissä iso pudotus. Harrastajamäärien putoaminen aiheutti myös maalivahtien keskinäisen kilpailutilanteen heikentymisen. Tässä vaiheessa olisi suomalaisessa maalivahtivalmennuksessa pitänyt tapahtua herääminen. Näin ei kuitenkaan käynyt ja nyt korjaamme satoa sen pohjalta.

Katetta sanoille on, jos halutaan vain myöntää

Nyt tietysti on helppo sanoa, että onhan meillä ollut paljon hyviä maalivahteja nytkin. Niin onkin, se on aivan totta. Kysymys kuuluukin, olisiko meillä ollut mahdollisuus tuottaa enemmän ja vieläkin parempia maalivahteja tällä välillä? Saimme hyviä maalivahteja kyllä, mutta todelliset huiput jäivät tulematta ja laaja taso jäi toteutumatta. Se on vain kylmä fakta.

Katsotaan vaikka suomalaisia, viime aikoina vastuuta kantaneita, NHL maalivahteja. Näitä maalivahteja ovat mm. Pekka Rinne, Tuukka Rask, Antti Niemi, Niklas Bäckström, Kari Lehtonen ja Karri Rämö. Kaikki vielä ns. ”vanhan koulukunnankin” läpi käyneitä, mutta myös V-pelin opetelleita. Tämän jälkeen ei ole uusia vastuulliseen rooliin päässeitä suomalaisvahteja juuri tullutkaan, lukuun ottamatta erittäin piristävää poikkeusta Juuse Sarosia.  Siitä voidaankin sitten olla montaa mieltä, onko Juuse enemmän ”vanhan koulukunnan” vai ”patenttipelaamisen” kasvatti. Itse olen sitä mieltä, että hän on prototyyppi nykyaikaisesta maalivahdista. Uuden sukupolven maalivahdista, joka on taas saanut mahdollisuuden rakentaa OMA JAKKARANSA tukevaksi omien vahvuuksiensa kautta. Aivan kuten ”vanhan koulukunnan” maalivahdit aikanaan. Hän on saanut mahdollisuuden opetella erilaiset (myös uusimmatkin) torjuntatekniikat, unohtamatta hyvää luistelu- ja liikkumistaitoa. Hänelle on annettu tekniset valmiudet, samalla kun hänelle on annettu vapaus itse ratkaista pelitapansa tilannekohtaisesti pelitilanteessa. Juusen kaltaisia kavereita meillä voisi olla enemmänkin, jos kokonaiskuva ei olisi hukkunut.

Mihin nyt suunnataan…

Kymmenen vuoden taantuma on toivottavasti hiljalleen taittumassa. Nyt on havaittavissa selkeitä viitteitä paluusta oikeaan suuntaan.  Luistelu- ja liikkumistaidot ovat taas alkaneet kiinnostaa. Samoin maalivahdin aktiivisempi rooli ja pelin kontrollointi ovat selkeästi nostettu esiin. Uusi iso työsarka on nyt maalivahtien perustekniikoiden ja pelikäsityksen kehittämisessä. Ne ovat valitettavasti päässeet aika huonolle tasolle. Tulevien kausien suurimmat haasteet tulevatkin olemaan maalivahtivalmentajien ammatillisessa osaamisessa ja maalivahtien sitoutumisessa kovaan harjoitteluun. Onko meillä riittävästi maalivahtivalmentajia, joilla on todellista osaamista luistelu-, liikkumistaitojen, perustorjuntojen ja pelikäsityksen opettamiseen? Miten tähän haasteeseen kyetään vastaamaan seuroissa? Panostus maalivahtivalmennukseen vaatii sekä seuroilta, että maalivahtivalmentajilta paljon. Se vaatii maalivahtien erikoisharjoittelun nostamista keskiöön aivan samalla tavalla, kun pelaajien osalta on jo tehty mm. luistelun ja laukomisen osalta. Se vaatii taloudellisia, valmennuksellisia ja olosuhteellisia panostuksia seuroilta. Maalivahtien erikoisharjoittelulle on löydyttävä resurssit niin olosuhteiden kuin valmennuksenkin osalta. Töitä on tehtävä paljon. Enää kun meillä ei ole varaa uhrata yhtään nuorta maalivahtia sen paremmin koon, pelitavan tai puutteellisten resurssien takia.

Maalivahtivalmennuksessahan on kysymys persoonan kehittämisestä ja ohjaamisesta. Yksikään seura tai valmentaja ei pysty tekemään maalivahdista huippuvahtia. Pilaamaan kuitenkin pystyy, jos ei ymmärretä, tai haluta ymmärtää, KOKONAISKUVAA. Seura tai mv-valmentaja voi auttaa, antaa toimintamalleja, opettaa harjoittelua ja tekniikoita, mutta pelitilanteessa päätökset tekee aina maalivahti itse. Näin se on ja näin sen PITÄÄKIN OLLA. Jääkiekko kun on siitä ihmeellinen peli, että kahta täysin samanlaista tilannetta ei peleissä maalivahdille tule ikinä. Silloin maalivahdilla on oltava kyky tulkita tilanteita ja valita itselleen oikea tapa toimia. Sen päätöksen perustana on aina oltava maalivahdin oma toimenkuva – ESTÄÄ KIEKON MENEMINEN MAALIIN. Mitä enemmän maalivahdilla on teknisiä valmiuksia ratkaista tilanteita erilaisilla tekniikoilla, sitä paremmat lähtökohdat hänellä on rakentaa itselleen TUKEVA JAKKARA, joka kannattelee tulevaisuudessakin. Tämä asia pitäisi olla myös kaikille maalivahdeille ja maalivahtivalmentajille kristallin kirkkaasti mielessä. Maalivahtien jakkaran rakentamisessa tarvitaan resurssien luojaksi seuraa ja ohjaajaksi maalivahtivalmentajaa.

Seura ja maalivahtivalmentaja voivat ohjata ja auttaa maalivahtejaan eteenpäin. Luoda heille mahdollisimman kova ja rehellinen kilpailutilanne, joka samalla työntää heitä eteenpäin ja auttaa kehittymään. Liian monessa juniorijoukkueessa toiminta on selkeästi (syystä tai toisesta) rakennettu ns. ykkösmaalivahdin varaan. Tätä mallia huomattavasti paremmat ja varmemmat kehittymismahdollisuudet saataisiin, jos joukkueeseen voitaisiin luoda reilu kilpailutilanne vähintään kahden maalivahdin kesken. Silläkin “riskillä”, että joku lupaava maalivahti lähte hakemaan “vihreämpää ruohoa” aidan takaa. Keskinäinen kilpailu johtaisi väistämättä kaikkien kehittymiseen. Samalla turvattaisiin seuran tilanne pitkällä aikavälillä varmemmin kuin sijoittamalla kaikki yhteen koriin.

Maalivahtien olisi hyvä itsekin ajatella asiaa hieman uudella tavalla. Junnujoukkueen “sopimuspohjainen ykkösmaalivahdiksi nimeäminen” voi jopa katkaista koko oman urakehityksen tuudittamalla liian varmaan tulevaisuuteen. Odotukset ja vaatimukset kyllä kasvavat, mutta eteenpäin työntävä motivaatio saattaakin helposti laskea. Reilu joukkueen sisäinen kilpailutilanne onkin paras motivaation lähde ja kehitystä eteenpäin työntävä voima. Samalla joukkueen maalivahdit voivat tukea ja auttaa toisiaan kehittymisessä. Sillä saavutetaan, kaikki osatekijät huomioon ottaen, paljon parempia tuloksia kun ”pelaamalla” kaikki yhden kortin varaan.          

Kansainvälinen kilpailukin kovenee koko ajan. Jos haluamme päästä siihen uudelleen mukaan on nyt laitettava haalarit päälle ja aloitettava työnteko uudelleen. Talkoisiin pitää osallistua ja sitoutua kaikkien mukana olevien (liitto, seurat, maalivahtivalmentajat, maalivahdit ja vanhemmat). Syyllisten etsimiseen ja tekosyiden keksimiseen ei enää kannata hukata energiaa. Kaikki voimavarat pitää keskittää siihen, miten voimme muuttaa tilanteen paremmaksi huomiseksi.

 

22 Responses

 1. Francished sanoo:

  日本にオンラインカジノおすすめランキング2024年最新版

  2024おすすめのオンラインカジノ
  オンラインカジノはパソコンでしか遊べないというのは、もう一昔前の話。現在はスマホやタブレットなどのモバイル端末からも、パソコンと変わらないクオリティでオンラインカジノを当たり前に楽しむことができるようになりました。
  数あるモバイルカジノの中で、当サイトが厳選したトップ5カジノはこちら。

  オンラインカジノおすすめ: コニベット(Konibet)
  コニベットといえば、キャッシュバックや毎日もらえるリベートボーナスなど豪華ボーナスが満載!それに加えて低い出金条件も見どころです。さらにVIPレベルごとの還元率の高さも業界内で突出している点や、出金速度の速さなどトータルバランスの良さからもハイローラーの方にも好まれています。
  カスタマーサポートは365日24時間稼働しているので、初心者の方にも安心してご利用いただけます。
  さらに【業界初のオンラインポーカー】を導入!毎日トーナメントも開催されているので、早速参加しちゃいましょう!

  RTP(還元率)公開や、入出金対応がスムーズで初心者向き
  2000種類以上の豊富なゲーム数を誇り、スロットゲーム多数!
  今なら$20の入金不要ボーナスと最大$650還元ボーナス!
  8種類以上のライブカジノプロバイダー
  業界初オンラインポーカーあり,日本利用者数No.1の安心のオンラインカジノメディア!
  おすすめポイント
  コニベットは、その豊富なボーナスと高還元率、そして安心のキャッシュバック制度で知られています。まず、新規登録者には入金不要の$20ボーナスが提供され、さらに初回入金時には最大$650の還元ボーナスが得られます。これらのキャンペーンはプレイヤーにとって大きな魅力となっています。

  また、コニベットの特徴的な点は、VIP制度です。一度ロイヤルクラブになると、降格がなく、スロットリベートが1.5%という驚異の還元率を享受できます。これは他のオンラインカジノと比較しても非常に高い還元率です。さらに、常時週間損失キャッシュバックも行っているため、不運で負けてしまった場合でも取り返すチャンスがあります。これらの特徴から、コニベットはプレイヤーにとって非常に魅力的なオンラインカジノと言えるでしょう。

  コニベット 無料会員登録をする

  | コニベットのボーナス
  コニベットは、新規登録者向けに20ドルの入金不要ボーナスを用意しています
  コニベットカジノでは、限定で初回入金後に残高が1ドル未満になった場合、入金額の50%(最高500ドル)がキャッシュバックされる。キャッシュバック額に出金条件はないため、獲得後にすぐ出金することも可能です。

  | コニベットの入金方法
  入金方法 最低 / 最高入金
  マスターカード 最低 : $20 / 最高 : $6,000
  ジェイシービー 最低 : $20/ 最高 : $6,000
  アメックス 最低 : $20 / 最高 : $6,000
  アイウォレット 最低 : $20 / 最高 : $100,000
  スティックペイ 最低 : $20 / 最高 : $100,000
  ヴィーナスポイント 最低 : $20 / 最高 : $10,000
  仮想通貨 最低 : $20 / 最高 : $100,000
  銀行送金 最低 : $20 / 最高 : $10,000
  | コニベット出金方法
  出金方法 最低 |最高出金
  アイウォレット 最低 : $40 / 最高 : なし
  スティックぺイ 最低 : $40 / 最高 : なし
  ヴィーナスポイント 最低 : $40 / 最高 : なし
  仮想通貨 最低 : $40 / 最高 : なし
  銀行送金 最低 : $40 / 最高 : なし

 2. Moreover, the global connectivity afforded by the internet has opened up new avenues for collaborative learning. Students can now connect with peers from different cultures, share perspectives, and work on projects together, transcending geographical boundaries.

 3. JamesAbops sanoo:

  Изготовление и использование реплик банковских карт является противозаконной практикой, представляющей важную угрозу для безопасности финансовых систем и личных средств граждан. В данной статье мы рассмотрим угрозы и результаты покупки копий карт, а также как общество и силовые структуры борются с похожими преступлениями.

  “Клоны” карт — это незаконные копии банковских карт, которые используются для непозволительных транзакций. Основной метод создания реплик — это похищение данных с оригинальной карты и последующее создание программы этих данных на другую карту. Злоумышленники, предлагающие услуги по продаже копий карт, обычно действуют в неявной сфере интернета, где трудно выявить и пресечь их деятельность.

  Покупка дубликатов карт представляет собой значительное преступление, которое может повлечь за собой жестокие наказания. Покупатель также рискует стать пособником мошенничества, что может привести к уголовному преследованию. Основные преступные действия в этой сфере включают в себя незаконное завладение личной информации, фальсификацию документов и, конечно же, экономические махинации.

  Банки и органы порядка активно борются с преступлениями, связанными с дублированием карт. Банки внедряют последние технологии для обнаружения подозрительных транзакций, а также предлагают услуги по обеспечению защиты для своих клиентов. Правоохранительные органы ведут расследовательские операции и задерживают тех, кто замешан в создании и сбыте дубликатов карт.

  Для собственной безопасности важно соблюдать осторожность при использовании банковских карт. Необходимо постоянно проверять выписки, избегать подозрительных сделок и следить за своей конфиденциальной информацией. Образование и информированность об угрозах также являются ключевыми средствами в борьбе с преступлениями в области финансов.

  В заключение, использование реплик банковских карт — это незаконное и неприемлемое деяние, которое может привести к существенным последствиям для тех, кто вовлечен в такую практику. Соблюдение мер защиты, осведомленность о возможных рисках и сотрудничество с полицией играют важную роль в предотвращении и пресечении таких преступлений

 4. Francished sanoo:

  карты на обнал
  Использование платежных карт является неотъемлемым компонентом современного общества. Карты предоставляют комфорт, безопасность и множество опций для проведения финансовых операций. Однако, кроме легального использования, существует нелицеприятная сторона — кэшаут карт, когда карты используются для снятия денег без одобрения владельца. Это является незаконной практикой и влечет за собой тяжкие наказания.

  Кэшаут карт представляет собой практики, направленные на извлечение наличных средств с карты, необходимые для того, чтобы обойти защитные меры и предупреждений, предусмотренных банком. К сожалению, такие преступные действия существуют, и они могут привести к материальным убыткам для банков и клиентов.

  Одним из путей кэшаута карт является использование технологических трюков, таких как скимминг. Магнитный обман — это техника, при котором злоумышленники устанавливают устройства на банкоматах или терминалах оплаты, чтобы считывать информацию с магнитной полосы банковской карты. Полученные данные затем используются для формирования реплики карты или проведения транзакций в интернете.

  Другим часто используемым способом является ловушка, когда мошенники отправляют недобросовестные письма или создают поддельные веб-сайты, имитирующие банковские ресурсы, с целью доступа к конфиденциальным данным от клиентов.

  Для предотвращения кэшаута карт банки осуществляют разные действия. Это включает в себя улучшение систем безопасности, осуществление двухфакторной верификации, мониторинг транзакций и подготовка клиентов о способах предупреждения мошенничества.

  Клиентам также следует проявлять активность в обеспечении безопасности своих карт и данных. Это включает в себя регулярное изменение паролей, проверку банковских выписок, а также бдительность к подозрительным операциям.

  Вывод наличных средств — это тяжкое преступление, которое наносит ущерб не только банкам, но и обществу в целом. Поэтому важно соблюдать внимание при работе с банковскими картами, быть осведомленным о методах мошенничества и соблюдать предосторожности для избежания потери денег

 5. Davidhoolf sanoo:

  In the world of high-end watches, discovering a trustworthy source is crucial, and WatchesWorld stands out as a symbol of trust and knowledge. Presenting an broad collection of esteemed timepieces, WatchesWorld has collected acclaim from satisfied customers worldwide. Let’s explore into what our customers are saying about their experiences.

  Customer Testimonials:

  O.M.’s Review on O.M.:
  “Outstanding communication and aftercare throughout the process. The watch was flawlessly packed and in mint condition. I would certainly work with this team again for a watch purchase.”

  Richard Houtman’s Review on Benny:
  “I dealt with Benny, who was extremely helpful and courteous at all times, preserving me regularly informed of the process. Moving forward, even though I ended up acquiring the watch locally, I would still definitely recommend Benny and the company.”

  Customer’s Efficient Service Experience:
  “A highly efficient and prompt service. Kept me up to date on the order progress.”

  Featured Timepieces:

  Richard Mille RM30-01 Automatic Winding with Declutchable Rotor:

  Price: €285,000
  Year: 2023
  Reference: RM30-01 TI
  Patek Philippe Complications World Time 38.5mm:

  Price: €39,900
  Year: 2019
  Reference: 5230R-001
  Rolex Oyster Perpetual Day-Date 36mm:

  Price: €76,900
  Year: 2024
  Reference: 128238-0071
  Best Sellers:

  Bulgari Serpenti Tubogas 35mm:

  Price: On Request
  Reference: 101816 SP35C6SDS.1T
  Bulgari Serpenti Tubogas 35mm (2024):

  Price: €12,700
  Reference: 102237 SP35C6SPGD.1T
  Cartier Panthere Medium Model:

  Price: €8,390
  Year: 2023
  Reference: W2PN0007
  Our Experts Selection:

  Cartier Panthere Small Model:

  Price: €11,500
  Year: 2024
  Reference: W3PN0006
  Omega Speedmaster Moonwatch 44.25 mm:

  Price: €9,190
  Year: 2024
  Reference: 304.30.44.52.01.001
  Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 40mm:

  Price: €28,500
  Year: 2023
  Reference: 116500LN-0002
  Rolex Oyster Perpetual 36mm:

  Price: €13,600
  Year: 2023
  Reference: 126000-0006
  Why WatchesWorld:

  WatchesWorld is not just an web-based platform; it’s a dedication to individualized service in the world of luxury watches. Our team of watch experts prioritizes trust, ensuring that every customer makes an informed decision.

  Our Commitment:

  Expertise: Our group brings matchless understanding and perspective into the realm of high-end timepieces.
  Trust: Confidence is the foundation of our service, and we prioritize openness in every transaction.
  Satisfaction: Customer satisfaction is our paramount goal, and we go the extra mile to ensure it.
  When you choose WatchesWorld, you’re not just purchasing a watch; you’re investing in a effortless and reliable experience. Explore our range, and let us assist you in finding the perfect timepiece that reflects your style and sophistication. At WatchesWorld, your satisfaction is our proven commitment

 6. FlowForce Max sanoo:

  I got this site from my friend who told me regarding this site and
  now this time I am visiting this web page and reading very informative posts at
  this time.

 7. Neotonics sanoo:

  It’s actually a nice and useful piece of info.

  I’m satisfied that you simply shared this helpful information with us.
  Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 8. Awesome post.

 9. TimothyKnoft sanoo:

  Темная сторона интернета – неведомая сфера всемирной паутины, избегающая взоров обыденных поисковых систем и требующая специальных средств для доступа. Этот несканируемый уголок сети обильно насыщен ресурсами, предоставляя доступ к различным товарам и услугам через свои даркнет списки и индексы. Давайте глубже рассмотрим, что представляют собой эти списки и какие тайны они хранят.

  Даркнет Списки: Ворота в Неизведанный Мир

  Каталоги ресурсов в даркнете – это своего рода врата в невидимый мир интернета. Перечни и указатели веб-ресурсов в даркнете, они позволяют пользователям отыскивать разнообразные услуги, товары и информацию. Варьируя от форумов и магазинов до ресурсов, уделяющих внимание аспектам анонимности и криптовалютам, эти списки предоставляют нам шанс заглянуть в таинственный мир даркнета.

  Категории и Возможности

  Теневой Рынок:
  Даркнет часто связывается с теневым рынком, где доступны самые разные товары и услуги – от наркотических препаратов и стрелкового вооружения до похищенной информации и помощи наемных убийц. Каталоги ресурсов в данной категории облегчают пользователям находить подходящие предложения без лишних усилий.

  Форумы и Сообщества:
  Даркнет также предоставляет площадку для анонимного общения. Форумы и сообщества, указанные в каталогах даркнета, охватывают широкий спектр – от кибербезопасности и хакерства до политических аспектов и философских концепций.

  Информационные Ресурсы:
  На даркнете есть ресурсы, предоставляющие данные и указания по преодолению цензуры, обеспечению конфиденциальности и другим темам, которые могут быть интересны тем, кто хочет остаться анонимным.

  Безопасность и Осторожность

  Несмотря на анонимность и свободу, даркнет полон опасностей. Мошенничество, кибератаки и незаконные сделки являются неотъемлемой частью этого мира. Взаимодействуя с даркнет списками, пользователи должны соблюдать предельную осмотрительность и придерживаться мер безопасности.

  Заключение

  Реестры даркнета – это путь в неизведанный мир, где сокрыты тайны и возможности. Однако, как и в любой неизведанной территории, путешествие в темную сеть требует особой бдительности и знаний. Не всегда анонимность приносит безопасность, и использование темной сети требует осмысленного подхода. Независимо от ваших интересов – будь то технические аспекты кибербезопасности, поиск уникальных товаров или исследование новых граней интернета – реестры даркнета предоставляют ключ

 10. Bobbyvab sanoo:

  даркнет 2024
  Даркнет – таинственная сфера всемирной паутины, избегающая взоров обыденных поисковых систем и требующая специальных средств для доступа. Этот анонимный уголок сети обильно насыщен платформами, предоставляя доступ к разношерстным товарам и услугам через свои перечни и справочники. Давайте подробнее рассмотрим, что представляют собой эти реестры и какие тайны они хранят.

  Даркнет Списки: Окна в Неизведанный Мир

  Индексы веб-ресурсов в темной части интернета – это вид порталы в неощутимый мир интернета. Каталоги и индексы веб-ресурсов в даркнете, они позволяют пользователям отыскивать различные услуги, товары и информацию. Варьируя от форумов и магазинов до ресурсов, уделяющих внимание аспектам анонимности и криптовалютам, эти перечни предоставляют нам шанс заглянуть в непознанный мир даркнета.

  Категории и Возможности

  Теневой Рынок:
  Даркнет часто связывается с незаконными сделками, где доступны разнообразные товары и услуги – от психоактивных веществ и стрелкового оружия до краденых данных и услуг наемных убийц. Каталоги ресурсов в подобной категории облегчают пользователям находить подходящие предложения без лишних усилий.

  Форумы и Сообщества:
  Даркнет также служит для анонимного общения. Форумы и сообщества, указанные в каталогах даркнета, затрагивают различные темы – от информационной безопасности и взлома до политических аспектов и философских концепций.

  Информационные Ресурсы:
  На даркнете есть ресурсы, предоставляющие данные и указания по обходу цензуры, защите конфиденциальности и другим вопросам, которые могут заинтересовать тех, кто стремится сохранить свою анонимность.

  Безопасность и Осторожность

  Несмотря на скрытность и свободу, даркнет полон рисков. Мошенничество, кибератаки и незаконные сделки являются неотъемлемой частью этого мира. Взаимодействуя с реестрами даркнета, пользователи должны соблюдать предельную осмотрительность и придерживаться мер безопасности.

  Заключение

  Реестры даркнета – это путь в неизведанный мир, где скрыты секреты и возможности. Однако, как и в любой неизведанной территории, путешествие в даркнет требует особой бдительности и знаний. Не всегда можно полагаться на анонимность, и использование даркнета требует сознательного подхода. Независимо от ваших интересов – будь то технические детали в области кибербезопасности, поиск необычных товаров или исследование новых возможностей в интернете – реестры даркнета предоставляют ключ

 11. Everyone loves it when individuals get together and
  share ideas. Great blog, keep it up!

 12. drip coffee sanoo:

  Spot on with this write-up, I really believe that this amazing
  site needs far more attention. I’ll probably be returning to read
  through more, thanks for the advice!

 13. No matter if some one searches for his vital thing, so he/she desires to be available that in detail, so
  that thing is maintained over here.

  Also visit my website :: https://www.cucumber7.com/

 14. TimothyKnoft sanoo:

  даркнет новости
  Теневая зона – это таинственная и непознанная область интернета, где существуют особые нормы, возможности и опасности. Ежедневно в пространстве теневой сети происходят инциденты, о которые обычные участники могут только подозревать. Давайте изучим актуальные сведения из даркнета, которые отражают настоящие тенденции и события в данном таинственном пространстве сети.”

  Тенденции и События:

  “Развитие Средств и Безопасности:
  В теневом интернете постоянно совершенствуются технологии и подходы обеспечения безопасности. Информация о внедрении улучшенных систем шифрования, анонимизации и оберегающих персональной информации свидетельствуют о стремлении пользователей и специалистов к обеспечению безопасной обстановки.”

  “Свежие Теневые Площадки:
  Следуя динамикой изменений спроса и предложения, в теневом интернете возникают совершенно новые торговые пространства. Информация о запуске онлайн-рынков предоставляют пользователям разнообразные возможности для купли-продажи товарами и сервисами

 15. TimothyKnoft sanoo:

  В последнее время становятся известными запросы о переводах без предоплат – предложениях, предлагаемых в сети, где клиентам гарантируют осуществление заказа или поставку услуги до внесения денег. Однако, за этой кажущейся выгодой могут быть скрываться значительные риски и негативные следствия.

  Привлекательная сторона безоплатных переводов:

  Привлекательность концепции переводов без предварительной оплаты заключается в том, что заказчики получают услугу или товар, не выплачивая первоначально деньги. Данное условие может казаться прибыльным и удобным, в частности для тех, кто не хочет ставить под риск финансами или претерпеть обманутым. Тем не менее, прежде чем вовлечься в мир безоплатных заливов, следует учесть ряд существенных аспектов.

  Опасности и негативные следствия:

  Мошенничество и обман:
  За порядочными проектами без предоплат могут скрываться мошеннические схемы, готовые воспользоваться доверие потребителей. Оказавшись в их приманку, вы можете потерять не только, но и финансов.

  Низкое качество услуг:
  Без гарантии исполнителю услуги может быть мало мотивации оказать качественную работу или товар. В итоге клиент может остаться, а исполнитель не столкнется значительными последствиями.

  Потеря данных и безопасности:
  При передаче личных сведений или данных о банковских счетах для бесплатных заливов имеется опасность раскрытия данных и последующего ихнего неправомерного использования.

  Рекомендации по надежным заливам:

  Поиск информации:
  До выбором бесплатных заливов осуществите тщательное исследование исполнителя. Мнения, рейтинги и репутация могут полезным показателем.

  Оплата вперед:
  По возможности, постарайтесь договориться определенный процент вознаграждения вперед. Это способен сделать соглашение более защищенной и гарантирует вам больший объем контроля.

  Проверенные сервисы:
  Предпочитайте применению надежных площадок и сервисов для переводов. Это снизит опасность обмана и увеличит шансы на получение качественных услуг.

  Заключение:

  Не смотря на очевидную заинтересованность, безвозмездные переводы без предоплат несут в себе опасности и угрозы. Внимание и осмотрительность при подборе исполнителя или сервиса способны предупредить нежелательные последствия. Важно запомнить, что бесплатные заливы способны стать причиной проблем, и разумное принятие решения способствует предотвратить потенциальных неприятностей

 16. TimothyKnoft sanoo:

  купить паспорт интернет магазин
  Покупка паспорта в онлайн магазине – это незаконное и опасное поступок, которое может вызвать к серьезным последствиям для людей. Вот несколько сторон, о которых важно запомнить:

  Нарушение законодательства: Покупка удостоверения личности в интернет-магазине представляет собой нарушение законодательства. Имение поддельным документом может сопровождаться уголовную ответственность и серьезные наказания.

  Риски личной секретности: Обстоятельство использования поддельного паспорта может поставить под опасность вашу секретность. Люди, использующие поддельными удостоверениями, могут оказаться объектом преследования со со стороны правоохранительных органов.

  Финансовые убытки: Часто обманщики, продающие фальшивыми паспортами, способны использовать вашу информацию для обмана, что приведет к финансовым убыткам. Ваши или финансовые сведения могут оказаться использованы в преступных намерениях.

  Трудности при путешествиях: Фальшивый удостоверение личности может быть распознан при переезде пересечь границы или при взаимодействии с государственными органами. Это способно послужить причиной задержанию, изгнанию или иным серьезным сложностям при путешествиях.

  Утрата доверия и престижа: Применение фальшивого удостоверения личности может послужить причиной к потере доверия со со стороны окружающих и работодателей. Такая обстановка может негативно влиять на ваши престиж и трудовые возможности.

  Вместо того, чем бы рисковать своей свободой, защитой и репутацией, рекомендуется соблюдать законодательство и воспользоваться официальными каналами для получения удостоверений. Эти предусматривают обеспечение ваших законных интересов и обеспечивают безопасность личных информации. Нелегальные практики могут повлечь за собой неожиданные и вредные последствия, порождая серьезные трудности для вас и вашего сообщества

 17. RonnieSoype sanoo:

  Даркнет 2024: Теневые взгляды цифровой среды

  С инициации теневого интернета представлял собой сферу интернета, где секретность и тень были рутиной. В 2024 году этот непрозрачный мир развивается, предоставляя новые вызовы и риски для сообщества в сети. Рассмотрим, какими тренды и модификации предстоят нас в теневом интернете 2024.

  Продвижение технологий и Увеличение анонимности
  С прогрессом технологий, инструменты для обеспечения скрытности в даркнете превращаются в сложнее и эффективными. Использование криптовалют, современных шифровальных методов и сетей с децентрализованной структурой делает отслеживание за поведением участников более сложным для силовых структур.

  Развитие специализированных рынков
  Темные рынки, специализирующиеся на различных товарах и услугах, продвигаются вперед развиваться. Психотропные вещества, военные припасы, хакерские инструменты, персональная информация – ассортимент продукции становится все более разнообразным. Это создает сложность для силовых структур, который сталкивается с необходимостью приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам преступной деятельности.

  Опасности кибербезопасности для обычных пользователей
  Сервисы аренды хакерских услуг и обманные планы остаются работоспособными в теневом интернете. Люди, не связанные с преступностью попадают в руки объектом для преступников в сети, стремящихся получить доступ к личным данным, счетам в банке и другой конфиденциальной информации.

  Перспективы виртуальной реальности в даркнете
  С прогрессом техники цифровой симуляции, теневой интернет может перейти в новый этап, предоставляя пользователям более реалистичные и захватывающие виртуальные пространства. Это может сопровождаться дополнительными видами нелегальных действий, такими как цифровые рынки для обмена виртуальными товарами.

  Противостояние силам безопасности
  Силы безопасности улучшают свои технические средства и подходы противостояния даркнетом. Совместные усилия государств и международных организаций ориентированы на профилактику киберпреступности и противостояние современным проблемам, связанным с ростом темного интернета.

  Заключение
  Теневой интернет в 2024 году остается сложной и разносторонней средой, где технологии продолжают вносить изменения в ландшафт преступной деятельности. Важно для участников продолжать быть бдительными, гарантировать свою кибербезопасность и следовать законы, даже в виртуальном пространстве. Вместе с тем, борьба с даркнетом требует коллективных действиях от государств, технологических компаний и сообщества, для обеспечения защиту в цифровом мире.

 18. news sanoo:

  I am sure this piece of writing has touched all the internet users,
  its really really good post on building up new weblog.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *