JUNIORIVALMENNUS

Juniorivalmennus on maalivahtivalmennuksen osa-alue, jonka jokaisen maalivahtivalmentajan pitäisi käydä läpi. Riippumatta siitä, onko pelannut itse tai omaako vaikka liigakokemuksen maalivahtina. Valmennettavien kasvukaudet, herkkyyskaudet, koulumenestys, murrosiän asettamat haasteet ja sosiaalisen kasvun läpikäyminen ovat kasvattavia asioita, joka antavat erittäin hyvää perspektiiviä valmentajille tulevaisuuteen. Lisäksi siitä saa erilaisen kulman tarkastella valmennusta tai valmennettavaa.

Millainen sitten on hyvä maalivahtivalmentaja?

Maalivahti on yksilöurheilija joukkueessa ja se asettaa omat haasteensa myös maalivahtivalmentajan roolille. On pystyttävä luomaan harjoitteluun riittävästi yksilöllisyyttä huomioivat metodit, osattava ottaa huomioon iän tuomat kehityskaudet, mutta muistettava myös maalivahdin tärkeä rooli joukkueen sisällä. Hyvän valmentajan on myös ymmärrettävä, että hän ei pysty tekemään yhdestäkään maalivahdista huippuvahtia. Hyvä valmentaja voi olla prosessissa suurena apuna, tehdä tärkeitä johdatuksia, sekä ohjeistuksia harjoittelussa ja pelaamisessa oikeaan suuntaan. Lopulliset valinnat, päätökset ja halu pääsystä huipulle riippuu aina kuitenkin maalivahdista itsestään. Hyvän maalivahtivalmentajan yksi tärkeä ominaisuus onkin siis nöyryys. Nöyryys tehdä pyyteettömästi töitä ja ajatella vain valmennettaviensa etua. Ei omaa etuaan, eikä omaa esillä oloaan.

Nöyryyden lisäksi hyvältä maalivahtivalmentajalta vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaista ajattelua, avoimuutta, oikeudenmukaisuutta, hyvää kuuntelutaitoa, avarakatseisuutta, kykyä kriittisesti arvioida omaa ja valmennettaviensa tekemistä, uskoa omaan tekemiseen ja ennen kaikkea kykyä ymmärtää maalivahtipelin kokonaiskuvaa. Pitkäjänteisyys on yksi avainsanoista, sillä maalivahdin valmennus on aikaa vaativa prosessi. Vuosi on maalivahdin valmennusjaksona lyhyt periodi. Maalivahtivalmennuksessa onkin hyvä luoda selkeät suunnitelmat lyhyelle, keskipitkällä ja pitkälle aikavälille. Seurata tehtyä suunnitelmaa, analysoida kehitystä, sekä säilyttää avarakatseisuus ja kyky muokata suunnitelmia tarvittaessa. 

Valmennuksen suunnittelussa on otettava huomioon kaikki valmennettavan maalivahdin vallitsevat ominaisuudet. Sen jälkeen tehtävä suunnitelmat vahvuuksia vahvistaen ja ongelmakohtia parantaen. Pelitapa on luotava persoonallisesti vahvuuksien kautta ja mahdollisimman monipuolisesti eri tekniikoita huomioiden. Tarjottava erilaisia toimintamalleja eri tekniikoiden kautta, jolloin maalivahti voi itse ratkaista käyttämänsä toimintamallin eri tilanteissa. Mitä parempi tekninen valmius maalivahdilla on eri perustekniikoiden suhteen, sitä helpompaa on hänen ratkaista tilanteita salaman nopeasti pelin vaatimusten mukaisesti.

Maalivahtivalmentajan hyvyyden arviointi onkin erittäin vaikeaa. Itse olen aina arvioinut omaa toimintaani niin, että oma onnistumiseni on tasan niin hyvää kuin on heikoimman valmennettavani perustekninen osaaminen. Totta, nimen omaan perustekninen osaaminen, ei pelaaminen. Pelatessaan maalivahti tekee itsenäisiä valintoja, johon valmentajana en voi siinä tilanteessa vaikuttaa. Siksi myöskään sitä ei suoraan voi käyttää maalivahtivalmentajan valmennustaidon mittarina. Hyvä maalivahtivalmentaja luo mahdollisuuden opetella maalivahtipelin perustekniikka mahdollisimman monipuolisesti. Opetettaessa pitää myös antaa valmennettavallaan selkeät toimintamallit siitä millaisissa tilanteissa, milloin ja minkä vuoksi kyseistä tekniikkaa on hyvä käyttää. Näihin vastauksiin on valmentajalla aina oltava vastaus. Jos näihin kysymyksiin ei tiedä vastausta on ne selvitettävä ennen kuin asiaa alkaa opettaa. Vain tätä kautta voi edes teoriassa kuvitella ymmärtävänsä maalivahtipelin kokonaiskuvaa. Hyvä maalivahtivalmentaja ei ikinä tiedä kaikkea, ei ikinä voita yhtään ottelua, ei tee kenestäkään valmennettavastaan NHL maalivahtia, eikä ikinä ole liian hyvä oppiakseen aina jotain uutta omilta valmennettaviltaan. Hyvä maalivahtivalmentaja pystyy myös myöntämään ja korjaamaan omia virheitään.

Moni asia näistä vaatimuksista on opittavissa juniorivalmennuksen kautta. Siksi maalivahtivalmentajan olisi hyvä luoda uransa myös juniorivalmennukseen osallistumalla. Ulkoiset vaatimukset, palautteen antaminen ja sen saaminen ovat täysin toisenlaisia kuin aikuisurheilun parissa. Opettamisen yksilöllisyys, kokonaisuuksien pilkkominen opittaviin osa-alueisiin ja aito onnistumisen riemu antavat kaikki paljon sellaista oppia jota voisi hyödyntää hyvin myös aikuisurheilun piirissä. Jos haluat siis kehittyä itse maalivahtivalmentajana niin hakeudu rohkeasti myös junioritoiminnan pariin.